We are located in
Greece, Bulgaria, Romania, Serbia, China, Hong Kong

Автомобилна индустрия

Предлагаме услуги, които включват транспорт и дистрибуция, консолидация и деконсолидация, заедно с решения за управление на веригата на доставки за всеки пазар по света. Готови сме да доставим всичко, от предварително сглобените компоненти до последния винт, на правилното място в точното време.

Нашата автомобилна логистика контролира цялата верига на доставки от закупуването през производството, до доставката на крайния продукт. Иновациите са от съществено значение за автомобилната индустрия, а ние имаме доказан опит. Непрекъснато работим за адаптиране на нашите решения към настоящите предизвикателства в автомобилната индустрия. Предлагаме различни услуги в рамките на автомобилния сектор. Като за изброените по-долу:

  • Пътнически автомобили
  • Търговия, строителство и селско стопанство
  • Мотоциклети и развлекателни решения
  • Доставчици на системи и компоненти
  • Логистика на сервизни и резервни части