We are located in
Greece, Bulgaria, Romania, Serbia, China, Hong Kong

Електроника

Компаниите за логистични услуги, работещи в този международен сектор, трябва да се справят с глобалните потоци от стоки. Нашите ЕКСПЕРТИ предлагат решения, които са изготвени така, че да оптимизират производствените процеси и да намалят разходите на бизнеса ви. Ние си сътрудничим и установяваме дългосрочни договорни отношения с технологични компании и управляваме техните вериги на доставки с голям успех, като им осигуряваме бързо и стабилно навлизане на всички световни пазари.