We are located in
Greece, Bulgaria, Romania, Serbia, China, Hong Kong

Енергиен сектор

Поради изключително динамичния характер на веригата на доставка на енергия, ние се нуждаем и сме винаги подготвени за спешните доставки на нашите специални клиенти. Предлагаме критични логистични решения, които определят водещи в индустрията стандарти за безопасност, контрол на качеството, логистична поддръжка и свързани дейности. Наблюдаваме и контролираме потоците на вашата верига на доставки и работим в пълно съответствие с изискванията за устойчивост и допълнителните стандарти в този сектор.

Непрекъснато се старем да гледаме на клиентите и на собствения си бизнес от различна гледна точка и да разработваме нови и иновативни решения за нашите партньори. Това включва търсене на нови начини за подкрепа на нашите клиенти на пазар, който изисква повече технологии, гъвкавост и персонализирани решения. Екипът от експерти на TEU SA ви оказва подкрепа чрез редица глобални и бързи решения, от чартърен или редовен въздушен превоз и океански транспорт до сухопътна логистика и окончателна доставка.

Извършваме редовни доставки в целия енергиен сектор в това число:

  • Нефт и газ
  • Минна индустрия
  • Инженеринг, обществени поръчки, строителство
  • Енергия