We are located in
Greece, Bulgaria, Romania, Serbia, China, Hong Kong

Здравеопазване

Компаниите в сектора на здравеопазването постоянно се сблъскват с променяща се среда и се нуждаят от професионални и надеждни логистични партньори, за да могат да изпълняват своите дейности по веригата на доставки при ежедневни ангажименти за обслужване. Нашата глобална мрежа осигурява въздушен, морски и сухопътен транспорт и заедно с предлаганите мултимодални продукти, дава възможност за незабавна реакция при всяка промяна във вашите нужди от дистрибуция.
Ние осигуряваме подходящ транспорт за чувствителните стоки чрез нашите допълнителни / специални услуги за обработка и мониторинг. Заедно с нашите клиенти разработваме индивидуални решения за управление на транспортирането, складирането, опаковането и услугите с добавена стойност.