We are located in
Greece, Bulgaria, Romania, Serbia, China, Hong Kong

Логистични решения за минната индустрия

Днешната верига на доставки за минната индустрия е изправена пред редица важни  предизвикателства на различни етапи от бизнес цикъла. От доставката и дистрибуцията на богат набор от продукти, извършвани от широк спектър от оператори, до сложна логистика на място и денонощна доставка на резервни части до понякога отдалечени райони, всички действия трябва да отговарят на строги стандарти за качество, безопасност и опазване на околната среда. За да гарантира успеха на всеки проект за добив, целта на TEU group остава една и съща: осигуряване на безупречна координация на всички страни и синхронизиране на всички операции.

Специализираните ни услуги за минната индустрия включват:
- Проектиране на оперативна схема, проучване на пътя с окончателни решения и оценка на разходите
- Тежки асансьори, супер тежкотоварни превозни средства
- Мултимодален транспорт / Въздушен и морски чартър
- Експортни решения за минни продукти
- Митнически и транзитни формалности