We are located in
Greece, Bulgaria, Romania, Serbia, China, Hong Kong

Митническо посредничество

С цел предоставяне на интегрирани транспортни услуги, ние организаираме митническите формалности както при внос, така и при износ на пратки. Освен това можем да уредим вдигането на стоките и митническите формалности при транзитно преминаващи товари от и до страните на Балканския полуостров.

Бързо приключване на митническите процедури по внос / износ

По-лесен достъп до митнически опростявания

По-малко физически и документални проверки

Приоритет при третирането на пратките, в случай че са избрани за физически преглед

Ускорена обработка

По-ниски разходи

Подобрен паричен поток

Високо ниво на обслужване

 

►Акредитирани от ОИО услуги за връзка с митниците

►Сертифицирани по ISO (ISO-9001:2008, ISO-14001:2004)

►Митническо освобождаване при внос

►Митническо освобождаване при износ

►Реекспорт

►Фискална митница

►Товари, класифицирани като опасни по IMO & ADR

►Транзитни митнически формалности (при влизане и излизане)

►Oсвобождаване на товар от ЕС на пристанище (T2)

► Морски транзитно преминаващи товари до Гърция и България (T1)

► Документи за освобождаване от митница (ЕС, отвъдморски страни)

► Изчисляване на данъци, мита и разходи за предвидени действия

► Консултация на клиенти

Нашите услуги