We are located in
Greece, Bulgaria, Romania, Serbia, China, Hong Kong

Международен автомобилен транспорт

Следвайки първоначалното си намерение да предложим интегрирани транспортни решения на нашите клиенти, ние създадохме отдел за Международен автомобилен транспорт.

Нашият Международен автомобилен отдел, в който работят опитни специалисти в областта на международния автомобилен транспорт, е в състояние да предложи последователен и надежден автомобилен транспорт на стоки до и от европейските страни. Целта ни е поддържане на дългосрочно сътрудничество с нашите клиенти и поради тази причина се стремим да даваме непрекъсната, пряка и навременна информация за придвижването на техните товари, предлагайки обслужване над установените в бранша стандарти. ТЕУ България организира вашия цялостен товар (FTL), частичен товар (LTL), групаж и предоставя експресни решения. Ние предлагаме специализирани транспортни услуги за разнообразни стоки като много големи и извънгабаритни товари, термочувствителни хранителни и фармацевтични продукти. Осигуряваме редовни отпътувания и по-кратко време за транзит в Западна, Централна и Източна Европа. Нашата широка мрежа е в състояние да гарантира сигурната и навременна доставка на вашите стоки.

Нашите международни автомобилни транспортни услуги включват:

  • Цялостен товар на автомобил (FTL)
  • Частичен товар на автомобил/ групаж (LTL / Groupage)
  • Транспорт, които изисква хладилни камиони с регулирана температура / FRIGO TRUCKS
  • Управление на проекти
  • Доставка „от врата до врата“

Нашите услуги