We are located in
Greece, Bulgaria, Romania, Serbia, China, Hong Kong

Транспортни застрахователни услуги

Въпреки че TEU group има специално отношение към всеки товар, никой не може да предвиди метереологичните проблеми или други условия, които могат да доведат до повреда или дори до загуба на вашия товар. При стоки с висока стойност или малотрайни продукти (т.е. храни и плодове ние можем да застраховаме вашите стоки по време на транспортирането им при условия и цени, които отговарят на вашите нужди.

Нашите услуги