We are located in
Greece, Bulgaria, Romania, Serbia, China, Hong Kong

Специален транспорт/ работа по проект

Ние можем да се справим с транспортирането на стоки с размери, надвишаващи обичайните, като използваме специално оборудване (контейнер с отворен таван / контейнер полуремарке - специални камиони), съобразено със специфичните нужди на всяка стока, винаги с грижа за безопасността и на конкурентни цени. Помолете нашите експерти за съвет относно транспортирането на вашите стоки.

 

Освен това компанията TEU group неведнъж е демонстрирала, че може да изпълнява цялостни транспортни проекти (т.е. превоз на материали за строителни площадки, преместване на цели фабрики) с последователност, грижа за сигурността и надеждност.

 

Съществуват редица фактори, които трябва да се вземат предвид при обработката на извънгабаритни пратки. Ето защо само логистични компании със солиден опит в товарните проекти като TEU group , са в състояние да гарантират успешно транспортиране на стоки с висока стойност и критични пратки. Превозът на проектни товари изисква специално внимание по време на целия процес, внимателна оценка и подробно планиране на операциите като се има предвид, че разходите, свързани с щетите или загубите на подобен товар могат да бъдат много големи. Ето защо е толкова важно логистичните компании, предлагащи тази услуга, да вземат всички предпазни мерки, за да осигурят ефективно решение, което ще отговори на нуждите на вашия проект.

Уверете се, че при търсене на подходяща логистична компания за вашия проект, вземете предвид фактори като финансова стабилност, подходяща застраховка и богат опит в обработката на проектни товари, които TEU group има. Големите товари имат много различни форми и размери, вариращи от тежкотоварни, на части и извънгабаритни. Изборът на категория на превозното средство за всеки един от тях се основава на вида на превозвания продукт. Проектният товар изисква безпрепятствено позициониране и съхранение. Ето защо е важно да се уверите, че сте избрали правилното средство за транспортиране на товара си, както и че всички единици в склада са подходящо обезопасени. Помислете над следните аспекти:

 

Безопасност

За да се предотврати риска от повреда на товара, последният трябва да има подходящи точки за повдигане и закрепване, особено когато става въпрос за големи и тежки предмети.

Условия

Независимо от размерите си, при пътуване товарната единица винаги трябва да бъде внимателно опакована и покрита, за да се предпази от удар и корозия. Товарът трябва да се провери при товарене и всички щети да бъдат регистрирани и отбелязани.

Информация

Всеки товар трябва да бъде придружен от стандартна документация, включително информация за вида, теглото на товарната единица, нейните размери, център на тежестта и подробности за безопасността. Предоставянето на подходяща и точна информация е от съществено значение за гарантирането на безопасен транспорт.

През годините TEU group е извършила превоз на няколко проектни товари с висока стойност, предлагайки на клиентите си транспортни услуги на проектни товари от световна класа при минимални цени. Независимо от посоченото място на доставка, нашият екип е готов да се справи чрез иновативни решения и технически инженерни услуги, като управлява проекта от началото до края и гарантира навременната доставка на вашите ценни стоки.

 

Нашите услуги